Wyniki konkursów w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki Szkolnego  Konkursu Przyrodniczego „Tajemnice przyrody”

dla uczniów klas V

 

Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadziła eliminacje w dwóch etapach:

 

I etap konkursu został przeprowadzony w dniu 27.03.2018r.

Do konkursu zgłosiło się 10 uczniów klas V.

 Wszyscy uczniowie, którzy zgłosili się na eliminacje  zakwalifikowali się

do II etapu, gdyż zdobyli wymaganą regulaminem liczbę punktów.

 

II etap konkursu został przeprowadzony w dniu 06.04.2018r.

Do II etapu zgłosiło się 9 uczniów.  

 

W wyniku przeprowadzonych eliminacji wyłoniono laureatów, którymi zostali:

1. Leśniewicz Wiktor , Kaźmierczak Julia     – I miejsce

2. Byk Anna                                                    – II miejsce

3. Kapuściński Jakub                                    – III miejsce

 

 

GRATULUJEMY

 
Dodaj link do:
www.facebook.com