Kalendarz

 

Odwiedziło nas
Dzisiaj: 31Wszystkie: 12887
 

Uroczystość otwarcia Pracowni Bioróżnorodności

UROCZYSTE OTWARCIE PRACOWNI BIORÓŻNORODNOŚCI

 

W dniu 16.03. 2016r. odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni  Bioróżnorodności.

W murach naszej szkoły pojawili się goście, którzy zechcieli w nim uczestniczyć.

W imieniu uczniów i nauczycieli Pan dyrektor – Wiesław Tranbowicz powitał:

Panią Burmistrz  Bornego Sulinowa –Renatę Pietkiewicz – Chmyłkowską

Pana Waldemara Miśko - Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  

dyrektorów szkół z terenu gminy,  radnych  Rady Miejskiej Bornego Sulinowa

przedstawicieli:  Nadleśnictwa w Bornem Sulinowie, Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  Terenowego Koła Emerytów i Rencistów oraz rodziców naszych uczniów.

 

Otwarcie zainaugurował ekologiczny spektakl przedstawiający zagrożenia  przyrody wynikające z zanieczyszczenia środowiska  pt. „Ekobajka z krainy Smurfów”  w wykonaniu uczniów klas V i VI.. Następnie  Pani Burmistrz i dwoje uczniów poprzez przecięcie wstęgi dokonali oficjalnego otwarcia Pracowni Bioróżnorodności.

Przybyłych gości zaproszono do jej zwiedzania oraz poznania możliwości wykorzystania wyposażenia sali. Zaproszono ich również na krótkie pokazy interaktywnej lekcji przyrody, które poprowadziły: wicedyrektor szkoły – Maria Wiśniewska oraz nauczycielki Anna Obarzanek i  Elżbieta Kwietniewska. Pani Elżbieta Kwietniewska zapoznawała zainteresowanych z  różnymi  możliwościami wykorzystania  tablicy interaktywnej.

Z pracowni cieszą się uczniowie oraz nauczyciele, gdyż przy jej wykorzystaniu będą mogły odbywać się atrakcyjne lekcje.

Pracownia przeznaczona będzie przede wszystkim do prowadzenia zajęć edukacji przyrodniczo – ekologicznej. Dzięki niej  uczniowie  w ciekawy sposób będą mogli poszerzać wiedzę o warunkach  życia roślin i zwierząt oraz sposobach ich ochrony.

W pracowni będą mogły odbywać się również interesujące  lekcje z różnych przedmiotów z zastosowaniem oprogramowania tablicy interaktywnej.

 

 

zaproszeni goscie

zaproszeni goscie

zaproszeni goście

zaproszeni goście

uczniowie szkoły

uczniowie szkoły

społeczność szkolna i zaproszeni goście

społeczność szkolna i zaproszeni goście

powitanie  zebranych przez Dyrektora Szkoły

powitanie zebranych przez Dyrektora Szkoły

podsumowanie projektu przez Panią Wicedyrektor

podsumowanie projektu przez Panią Wicedyrektor

złożenie podziękowań partnerom projektu

złożenie podziękowań partnerom projektu

złożenie podziękowań partnerom projektu

złożenie podziękowań partnerom projektu

złożenie podziękowań partnerom projektu

złożenie podziękowań partnerom projektu

przemówienie fundatora projektu

przemówienie fundatora projektu

zaproszenie do obejrzenia spektaklu

zaproszenie do obejrzenia spektaklu

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

spektakl

przecięcie wstęgi przez przedstawiciela uczniów

przecięcie wstęgi przez przedstawiciela uczniów

uroczyste przecięcie wstęgi przez Panią Burmistrz

uroczyste przecięcie wstęgi przez Panią Burmistrz

uroczyste przecięcie wstęgi przez przedstawiciela uczniów

uroczyste przecięcie wstęgi przez przedstawiciela uczniów

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności

prezentacja zasobów i możliwości wykorzystania pracowni bioróżnorodności