TWORZENIE ZESPOŁU DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA I GRUPY DZIECI NA ZAJĘCIA

 


Zespół do spraw promocji zdrowia stworzony został z nauczycieli
wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlicy,
pracowników administracji szkoły, nauczycieli religii, fizjoterapeutę. Propozycję udziału w zajęciach otrzymali uczniowie klas VI a i VI c.

  
Dodaj link do:
www.facebook.com