Kalendarz

 

Odwiedziło nas
Dzisiaj: 30Wszystkie: 12886
 

Pracownia Bioróżnorodności w naszej szkole


Nasza szkoła wzięła udział w projekcie  „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” na obszarze gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 

 

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ramach tego projektu powstała u nas Pracownia Bioróżnorodności, oraz  grupa uczniów naszej szkoły  z nauczycielami  wzięła udział w dwudniowych warsztatach ekologicznych, które odbyły się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Oprócz zajęć edukacyjnych uczniowie uczestniczyli też  w dwóch wyjazdach: do Parku Wodnego w Świdwinie oraz Ogrodów Hortulus w Dobrzycy.

                                                       Na Pracownię przeznaczono salę na poddaszu szkoły, którą wyremontowano i wymalowano. Została ona wyposażona w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującymi na naszym obszarze, tablice gatunkowe roślin, grzybów i zwierząt,  mapy obszarów chronionych, gabloty z okazami owadów, tropy zwierząt, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, rzutnik i laptop oraz elementy dekoracyjne z zakresu bioróżnorodności, m.in.: leśne koło fortuny,  drzewo artystyczne z modelami ptaków.

przed remontem

przed remontem

przed remontem

przed remontem

przed remontem

przed remontem

przed remontem

przed remontem

przed remontem

przed remontem

po remoncie-prace wyposażania sali bioróżnorodności

po remoncie-prace wyposażania sali bioróżnorodności

po remoncie-prace wyposażania sali bioróżnorodności

po remoncie-prace wyposażania sali bioróżnorodności

wyposażenie sali bioróżnorodności

wyposażenie sali bioróżnorodności

wyposażenie sali bioróżnorodności

wyposażenie sali bioróżnorodności

wyposażenie sali bioróżnorodności

wyposażenie sali bioróżnorodności

sala bioróżnorodności

sala bioróżnorodności

sala bioróżnorodności

sala bioróżnorodności

wyposażenie saia bioróżnorodności

wyposażenie saia bioróżnorodności

wyposażenie sali bioróżnorodności

wyposażenie sali bioróżnorodności

wyposażenie sali bioróżnorodności

wyposażenie sali bioróżnorodności