Rada Pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Małgorzata Zyśko

mgr Ewa Marczyńska

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

mgr Elżbieta Flaga

mgr Dorota Bukowska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Lucyna Gabalis

mgr Izabella Dorogusz

mgr Agata Januszkiewicz

mgr Dorota Stanisławska

mgr Monika Kęsy

mgr Bożena Gorgol

NAUCZYCIELE  SPECJALIŚCI

mgr Ęlżbieta Śpiewanek

mgr Karolina Kalinowska

mgr Elżbieta Cichoń

TERAPIA PEDAGOGICZNA

mgr Joanna Wieczorek

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

mgr Joanna Wieczorek   

mgr Elżbieta Śpiewanek

mgr Grzegorz Gruszkowski

mgr Maria Staszków

RELIGIA 

mgr Jeanetta Szymkowska

mgr Irena Batóg

ks. mgr Patryk Wojcieszak

JĘZYK POLSKI

mgr Renata Kuśnierz

mgr Beata Tranbowicz

mgr Agata Januszkiewicz 

mgr Karina Rogólska

HISTORIA 

mgr Monika Kęsy

mgr Karol Donorowicz

mgr Monika Częszak-Karpińska

MATEMATYKA

mgr Renata Dymarska

mgr Bożena Palicka

Renata Łoś

PRZYRODA

mgr Anna Obarzanek

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Daria Szkuta

mgr Joanna Harasimowicz

mgr Mirosław Szeligowski

mgr Maria Staszków

FIZYKA

mgr Anna Obarzanek

mgr Agnieszka Pawlak-Gieniusz

CHEMIA

mgr Justyna Cioch

BIOLOGIA

mgr Anna Obarzanek

GEOGRAFIA

mgr Monika Częszak-Karpińska

DORADZTWO ZAWODOWE

Rafał Turlej 

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Anita Prengel

WIEDZA   O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Karol Donorowicz

EDUKACJA DLA BEZIECZEŃSTWA

mgr Karol Donorowicz

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, TECHNIKA

mgr Elżbieta Kwietniewska

 PLASTYKA

mgr Monika Burian

MUZYKA

mgr Monika Burian

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Damian Gaj

mgr Artur Burian

mgr Dariusz Palicki

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  

mgr Justyna Cioch

mgr Agnieszka Pawlak-Gieniusz

REHABILITANT

mgr Grzegorz Gruszkowski

NAUCZYCIEL - BIBLIOTEKARZ

mgr Karolina Kalinowska

 
Dodaj link do:
www.facebook.com