Rada Pedagogiczna

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Małgorzata Zyśko

mgr Ewa Marczyńska

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

mgr Elżbieta Flaga

mgr Dorota Bukowska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Elżbieta Śpiewanek

mgr Bożena Gorgol

mgr Lucyna Gabalis

mgr Izabella Dorogusz

mgr Agata Januszkiewicz

mgr Dorota Stanisławska

NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI

mgr Elżbieta Śpiewanek

mgr Karolina Kalinowska

mgr Elżbieta Cichoń

mgr Maria Staszków

mgr Ewa Matera

mgr Ewa Marczyńska

TERAPIA PEDAGOGICZNA

mgr Joanna Wieczorek

mgr Ewa Matera

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

mgr Joanna Wieczorek   

mgr Grzegorz Gruszkowski

mgr Izabella Dorogusz

mgr Ewa Marczyńska

mgr Ewa Matera

RELIGIA 

mgr Jeanetta Szymkowska

mgr Irena Batóg

JĘZYK POLSKI

mgr Renata Kuśnierz

mgr Agata Januszkiewicz 

mgr Karina Rogólska

mgr Anna Kukuła

HISTORIA 

mgr Karol Donorowicz

mgr Monika Częszak-Karpińska

MATEMATYKA

mgr Renata Dymarska

mgr Bożena Palicka

PRZYRODA

mgr Anna Obarzanek

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Daria Szkuta

mgr Joanna Harasimowicz

mgr Mirosław Szeligowski

mgr Maria Staszków

FIZYKA

mgr Anna Obarzanek

mgr Agnieszka Pawlak-Gieniusz

CHEMIA

mgr Justyna Cioch

BIOLOGIA

mgr Anna Obarzanek

GEOGRAFIA

mgr Monika Częszak-Karpińska

mgr Ewa Matera

DORADZTWO ZAWODOWE

mgr Małgorzata Zyśko

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Anita Prengel

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Karol Donorowicz

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Karol Donorowicz

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, TECHNIKA

mgr Elżbieta Kwietniewska

PLASTYKA

mgr Monika Burian

MUZYKA

mgr Monika Burian

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Damian Gaj

mgr Artur Burian

mgr Dariusz Palicki

mgr Tomasz Kicman

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  

mgr Justyna Cioch

mgr Agnieszka Pawlak-Gieniusz

REHABILITANT

mgr Grzegorz Gruszkowski

NAUCZYCIEL - BIBLIOTEKARZ

mgr Karolina Kalinowska

 
Dodaj link do:
www.facebook.com