PROJEKT "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ"

PROJEKT "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ"

 

Projekt „Książki naszych marzeń” jest programem w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  stworzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W naszej szkole został poprzedzony ankietą czytelniczą z akcji „Ogólnopolskie Wybory Książek'” , którą przeprowadzono w kwietniu 2015 roku. Dzięki niej można było się dowiedzieć jakie książki czytają uczniowie i jakie są ich oczekiwania. Była to podstawa do planowanych zakupów.

We wrześniu zakupy skonsultowano również z Biblioteką Miejską w Bornem Sulinowie – przeprowadzając  analizę zarówno zbiorów obu bibliotek , jak i zainteresowań czytelniczych.

W październiku przygotowałam listę książek do zakupu – została ona zaaprobowana przez Radę Rodziców, Parlament uczniowski i Radę pedagogiczną.

Zakupiono 131 książek na kwotę 2819,62 zł, książki opracowano i  wprowadzono do zbiorów w styczniu 2016 roku.

W tym samym miesiącu wystawę „Książki naszych marzeń” zwiedziły wszystkie klasy .W czasie zwiedzania zostały poinformowane o tym jakie książki zakupiono, omówiono te odpowiadające konkretnym grupom wiekowym, zapoznano też z zasadami projektu i jego wymaganiami.

25 stycznia odbyło się spotkanie z rodzicami dotyczące roli czytania w życiu dziecka z prezentacją zakupionych pozycji.

W miesiącach luty –maj przeprowadziłam zajęcia w klasach 1-3 oparte na serii Czytam Sobie.

Szczególny nacisk położyłam na zapoznanie dzieci z autorami , ilustratorami i wydawnictwem i ich rolą w powstaniu książki. Zajęcia zostały podsumowane lekcją – o tym jak powstaje książka i stworzeniem własnej w programie Story Jumper.

Klasy 4-6 zostały objęte projektem „Poznajemy pisarzy naszych lektur”

Klasy wylosowały pisarza  i zostały podzielonena 4 zespoły

a) bibliografowie – odpowiedzialny za zebranie informacji o autorze (biografia, ciekawostki, cytaty)

b) mole ksiązkowe -  poszukiwanie kasiążek autora w szkolnej bibliotece i biblitece miejskiej.Recenzja książek i informacje o nich

c) ilustratorzy – graficzne opracowanie informacji zebranych przez kolegów w formie plakatu.Wystawa prac.

d) informatycy – grupa , która opracuje w programach easyly, story jumper lub learning apps multimedialne opracowanie o autorze – ksiązka, plakat, quizy, krzyżówki.

W maju przeprowadzono w szkole imprezę pt Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – na holu i tablicach pojawiły się plakaty, a w klasach odbyło czytanie książek z dzieciństwa przez rodziców i pracowników szkoły.

 

Efekty projektu

 

1.Liczba wypożyczeń w analogicznym okresie    roku szkolnego 2014/15 wyniosła 4,07 na czytelnika. W tym roku wzrosła do 8,03.

2.Zwiększyła się liczba czytelników korzystających w czytelni z literatury popularno-naukowej  - szczególnie  książek z ruchomymi elementami. Pozycje te były również chętnie wypożyczane na lekcje przyrody i zajęcia edukacji przyrodniczej w klasach 1-3

3. Dzięki zakupom nowych książek poprawiło się szczególnie czytelnictwo w klasach 4-6.Uczniowie mieli możliwość czytania lektur dodatkowych (dotychczas w niewystarczającej ilości)i nowości wydawniczych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się seria "Dziennik cwaniaczka" i książki o zwierzętach. W klasach 1-3 ulubioną serią dzieci była  seria Czytam sobie.

4.Odświeżenie księgozbioru o nowości  - jedynie planowe zakupy nowych i atrakcyjnych wizualnie książek mają szanse podnieść czytelnictwo. Dzieci w szkole podstawowej lubią nowe, kolorowe,  książki – a większość księgozbioru naszej biblioteki pochodzi sprzed roku 2000. Stare i zniszczone książki nie są dla czytelników interesujące – dzieci  po nie nie sięgną, nawet stare wydania lektur nie cieszą się zainteresowaniem czytelników.

 
 

 
Dodaj link do:
www.facebook.com