Projekt: ”TIK?Tak! Szkoł@ przyszłości”.

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie pragnie poinformować, że szkoła uzyskała dofinansowanie w wysokości 43436,00 EURO (185814,86 zł) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację  projektu: ”TIK?Tak! Szkoł@ przyszłości”.  

Celem projektu, który będzie trwać 22 miesiące, jest podnoszenie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i językowych przez 12 nauczycieli, którzy wykorzystają nabyte doświadczenia i umiejętności modyfikując i urozmaicając stosowane metody i formy pracy.

Kwota dofinansowania pozwoli na pokrycie dwutygodniowych kursów językowych i metodycznych w kraju anglojęzycznym dla 12 pedagogów, tygodniową obserwację pracy nauczycieli i zarządzania placówką edukacyjną (Niemcy) dla 8 nauczycieli. Za kwotę wsparcia organizacyjnego szkoła zakupi sprzęt multimedialny.

Przed mobilnościami na kursy językowe, beneficjenci projektu wezmą udział w 90 godzinnym kursie językowym prowadzonych przez nauczycieli j. angielskiego z naszej szkoły.   

Dyrekcja Szkoły Podstawowej

im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

w Bornem Sulinowie

 
Dodaj link do:
www.facebook.com