OGŁOSZENIE

                                                                                        

OGŁOSZENIE!

 

 

Od dnia 16.03.2020r. do 24.05.2020r.

szkoła jest zamknięta. Wszystkie sprawy

proszę przekazywać drogą elektroniczną

na adres: spborne@bornesulinowo.pl

 
Dodaj link do:
www.facebook.com