NAUKA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

 

        Kolejni nauczyciele dołączyli do projektu ,,Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i przez dwa tygodnie doskonalili swoje umiejętności na intensywnym kursie językowym w maltańskiej szkole ETI.

        W połowie lutego pięć nauczycielek ze Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego wyruszyło na Maltę, żeby pogłębić swoją wiedzę i w przyszłości swobodniej komunikować się w języku angielskim. Uczestniczki kursu codziennie brały udział w kilkugodzinnych zajęciach pod okiem trenerów – native speakerów, ćwicząc gramatykę, słownictwo, odpowiedni akcent i wymowę.  Konwersatoria ze nauczycielami z innych krajów były doskonałą  okazją nie tylko do przełamywania barier językowych i  kulturowych, pozwalały również poznać praktyki edukacyjne stosowane w  państwach należących do Unii Europejskiej.

        Nie do przecenienia jest również aspekt pozadydaktyczny całego przedsięwzięcia – nieczęsto mamy możliwość poznawać kulturę innych krajów, rozwijając przy tym umiejętności niezbędne współczesnemu nauczycielowi. Pobyt na Malcie był okazją do poznania historii i kultury tego niezwykle interesującego kraju, słynącego z najstarszych na świecie zabytków i zjawiskowego krajobrazu. Jego stolica Valletta została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Było zatem co zwiedzać!

         Pięć nauczycielek z borneńskiej podstawówki przetarło szlak dla innych beneficjentów szkolnego projektu „TIK?Tak! Szkoł@ przyszłości”, którzy w przyszłym roku będą mieli możliwość rozwijać swoje umiejętności językowe i pogłębiać wiedzę metodyczną w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej.  Wszystko czego się nauczą będą mogli wykorzystać w praktyce szkolnej - na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych czy też organizując wyjazdy i wymiany międzynarodowe.

        Następne mobilności edukacyjne odbędą się jeszcze w tym roku. Grupa 8 nauczycieli wyjedzie do zaprzyjaźnionej szkoły w Niemczech. W ramach działania Job Shadowing, przez pięć dni obserwować będą pracę niemieckich pedagogów. Na początku 2021 roku, kolejna grupa 7 pedagogów wyjedzie na dwutygodniowe zagraniczne szkolenie językowe i metodyczne. Ponadto, kwota wsparcia organizacyjnego pozwala na dalsze doposażanie szkoły w sprzęt multimedialny.


         Serdecznie rekomendujemy wszystkim takie przedsięwzięcia – z programów Erasmus lub PO WER mogą korzystać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele!

 

 
 
Dodaj link do:
www.facebook.com