Koordynator do spraw dostępności

Koordynatorem do spraw dostępności w SP Borne Sulinowo jest Pani mgr Ewa Marczyńska

Kontakt: tel:  94 37 331 96

email: ewaborne@gmail.com

 
Dodaj link do:
www.facebook.com