Kalendarz szkolny

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

1 września 2020r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020r

 

3.

Ferie zimowe

 4 – 17 stycznia  2021r

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

1  – 6 kwietnia 2021 r.

 

 5.

Dni wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

12.10.2020r.

13.10.2020r.

25, 26, 27.05.2021r.

Egzamin ósmoklasisty

04.06.2021r.

8.

Zakończenie zajęć dydaktycznych w I półroczu

14.02.2021r.

 

9.

Planowane terminy klasyfikacyjnych posiedzeń rady pedagogicznej

11.02.2021r.

22.06.2021r.

 

10.

Planowane terminy analitycznych posiedzeń rady pedagogicznej


19.03.2021r.

30.06.2021r.

 

12.

 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

25 czerwca 2021 r.

 

13.

 

Ferie letnie

 

 

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.  

 

 

 


 
Dodaj link do:
www.facebook.com