Kalendarz szkolny Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 

 

 1.

 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

  2 września 2019r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019r

3.

Ferie zimowe

 10  – 23 lutego  2020r 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9  – 14 kwietnia 2020 r. 

 

5.

 

Dni wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

31.10.2019r.

02.01.2020r.

03.01.2020r.

21.04.2020r.

22.04.2020r.

23.04.2020r.

12.06.2020r.

 

7.

 

Planowane terminy spotkań

z rodzicami - czwartki

17.10.2019r.

11.12.2019 r.

16.01.2020r.

02.04.2020r.

15.06.2019r. 

8.

Zakończenie zajęć dydaktycznych w I półroczu

26.01.2020r.

 

9.

Planowane terminy klasyfikacyjnych posiedzeń rady pedagogicznej

23.01.2020r.

22.06.2020r. 

10.

Planowane terminy analitycznych

posiedzeń rady pedagogicznej

06.02.2020r.

30.06.2020r.

 12.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 26 czerwca 2020 r.

 13.

 Ferie letnie 

 29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

 


 
Dodaj link do:
www.facebook.com