Dyrekcja

Dyrektor Szkoły

mgr Wiesław Tranbowicz

 

Wicedyrektor Szkoły

mgr Katarzyna Wojciechowska

 
Dodaj link do:
www.facebook.com